Gljivarski kalendar


Opće je poznato da su gljive hirovite i da mogu niknuti kada god im se prohtije bez obzira na sezonu ako se za to stvore povoljni uvjeti. Bez obzira na tu činjenicu, dobro je imati nekakav orijentir kada se koju gljivu može očekivati u šumi…

Prije ‘berbe’ posebno obratite pažnju na otrovnice nalaze u šumi u isto vrijeme kao i vaša omiljena gljiva 🙂

Također, trudili smo se da poznate otrovnice obojimo toplim bojama upozorenja, ali molimo da sami provjerite detalje o gljivama s kojima se želite upoznati u literaturi novijeg datuma. Nije rijetko da se gljiva koja se do nedavno smatrala jestivom prebaci u neku od opasnijih kategorija uzevši u obzir novija istraživanja.