Otrovne gljive


Panterova muhara

Hrvatski naziv: Panterova muhara (tigrasta muhara, pjegava muhara) Znanstveni naziv: Amanita pantherina Pomognite urediti stranicu na wikipediji Galerija: više slika i usporedba sa srodnim gljivama